Regeling Verhuisgarantie

Het kopen van een (nieuwbouw)woning is een spannende aangelegenheid. Kopers zijn vaak enorm enthousiast over het nieuw te betrekken huis, maar die euforie wordt al snel getemperd door twijfel en onzekerheid over de verkoop van de huidige woning. Alles staat of valt namelijk met de financiering en vooral de vraag of de huidige woning wel op tijd verkocht wordt. Want: van twee hypotheken wordt niemand blij! Dubbele lasten kunnen zelfs leiden tot onoverkomelijke problemen.

GEEN ZORGEN

De Regeling Verhuisgarantie is een handreiking naar de woningbezitter als ontzorging bij de aankoop van een nieuwe woning. Kopers van een (nieuwbouw)woning kunnen gebruik maken van de Regeling Verhuisgarantie van 123woningverkocht. Daarmee bent u verzekerd van een tijdige verkoop van uw huidige woning. Zo bent u dus in één klap verlost van alle hoofdbrekens rond het verkopen van uw huidige woning. U hoeft zich geen zorgen te maken over dubbele woonlasten en hoge verkoopkosten.

ZEKERHEID

De Regeling Verhuisgarantie van 123woningverkocht biedt kopers van een (nieuwbouw)woning te allen tijde de zekerheid dat ze niet worden geconfronteerd met dubbele lasten. Bovendien hebben ze de garantie van een minimale verkoopwaarde van de huidige woning. Bij aankoop van de nieuwe woning kan de huidige woning op ieder moment worden verkocht aan 123woningverkocht, en dat tegen een vooraf overeengekomen prijs.

VERKOOPWAARDE

De verkoopwaarde wordt vastgesteld op basis van de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik zoals blijkt uit het taxatierapport van de woning. Deze dient als basis voor de Regeling Verhuisgarantie. De taxatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk taxateur.

GARANTIECERTIFICAAT

123woningverkocht verstrekt een garantiecertificaat met een gemiddelde van 85% van de getaxeerde waarde waarbij minimaal 75% van de getaxeerde waarde is gegarandeerd. Dit garantiecertificaat verzekert u ervan dat uw huidige woning verkocht is. Wel zo'n prettig idee.

VERPLICHTING

De verkoopgarantie is uitdrukkelijk géén verkoopverplichting. U kunt uw huidige woning op elk moment aan een ander verkopen tot aan het moment dat u gebruik wilt maken van de verkoopgarantie. 123woningverkocht is dan verplicht om uw woning af te nemen.

VERKOOP UIT NOODZAAK

Tevens kan de Regeling Verhuisgarantie een uitkomst zijn wanneer men zich genoodzaakt ziet de huidige woning op zeer korte termijn tegen een zo goed mogelijke prijs te verkopen. Redenen hiervoor kunnen zijn: De woning staat al lange tijd te koop; dreigende executieverkoop (gemiddelde opbrengst 63% van de marktwaarde); dubbele woonlasten; echtscheiding; ziekte; werkloosheid; woning verkregen uit erfenis enz.

Om dit op een eerlijke manier te realiseren wordt de marktwaarde van de woning op een transparante manier vastgesteld en biedt de Regeling Verhuisgarantie 2 opties:

  • Directe verkoop aan 123woningverkocht;
  • Verkoop met garantiecertificaat en winstdeling.

Bel vandaag nog geheel vrijblijvend 076-2600139 voor een afspraak!